“homo homini lupus”

Que és per a mi l’Educació? Una pregunta que d’entrada sembla molt simple en realitat té més complexitat del que sembla. Així vam començar la sessió el passat dia 27 de Septembre. La meva reflexió és que l’educació és la transmissió de valors, pautes o aprenentatges segons la cultura i la societat actual que ens…